คาราเมลคัสตาร์ด/ Caramel custard/ カスタードプリン

3

อ่านสูตรเต็มๆ ได้ที่นี่
English: https://dailydelicious.blogspot.com/2019/06/caramel-custard-in-one-pan.html
สูตรภาษาไทย: https://dailydeliciousthai.blogspot.com/2019/06/caramel-custard-in-one-pan.html
日本語のレシピ:https://cookpad.com/recipe/5692217
และติดตามกันได้ที่, receive new post from
Facebook: https://www.facebook.com/Dailydeliciousblog/
Instagram: https://www.instagram.com/pookdailydelicious/
☆チャンネル登録よろしくね♩